• Mentorarea ucenicilor
  • Multiplicarea liderilor
  • Edificarea slujitorilor
  • Evangelizarea celor pierduţi

A-l urma pe Domnul Isus înseamnă a face ucenici. Ne aducem aminte de cuvintele Sale : "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile..." (Mat.28:19). Noi credem că ucenicia, în integritatea sa este rezumată prin cuvintele Apostolului Pavel regăsite în 2 Timotei 2:2 "Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii."

Atunci când îl mărturisim pe Isus Hristos ca Domn şi împărtășim această nouă viaţă cu alţii, vom determina o schimbare pozitivă, eficientă şi de durată în viaţa individului şi a societăţii. De aceea ucenicia trebuie să fie o preocupare importantă la nivelul conducerii.

Indiferent de nivelul atins în viaţa de credință, fiecare dintre noi trebuie să fie dispus să înveţe pe întreg parcursul vieţii, să fie dispus să dea socoteală cuiva, să calce pe urmele cuiva şi în acelaşi timp să aibă pe alţii ce calcă pe urmele noastre. Din nou cuvintele Apostolului Pavel: "Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos." (1 Cor. 11: 1).

Viziunea noastră o vom împlini în următoarele moduri:

  • Mentorare şi ucenicie personală;
  • Învăţătură Biblică în cadrul Seminariilor sau conferinţelor organizate sau sprijinite de MMEE, oridecâte ori este posibil în cooperare cu bisericile locale
  • Predarea de principii de conducere relevante
  • Sprijin material pentru proiectele iniţiate sau sprijinite de membrii MMEE.


Conducerea şi Echipa

De la stânga la dreapta: Jan Broda, Tomas Roman, Marius Chiciudean, Mihai Cucos, Attila Termoe

Conducerea: 

Preşedinte - Marius Chiciudean, pastor (RO); 

Bordul de conducere: Attila Termoe (D), Jan Broda (PL), Mihai Cucos (MD), Tomas Roman (CZ)

Consilier onorific: Jurg Kessler (CH)

Echipa MMEE din România:

Marius & Laura Chiciudean; Rinda Reiss; Lucian & Loredana Sentiveanu; Glen & Corina Mitori; Ilie & Anca Mihailiuc; Daniel & Becky Ahmet; Sorin & Laura Toma